Dự án

Xử lý nước thải bằng màng lọc MBR
Đăng bởi Admin
Ngày đăng: 14/09/2023
Công nghệ xử lý nước RO-DI
Đăng bởi Admin
Ngày đăng: 14/09/2023
Hệ thống lọc UF công nghiệp
Đăng bởi Admin
Ngày đăng: 09/06/2023
Xử lý nước thải chế biến thủy hải sản
Đăng bởi Admin
Ngày đăng: 06/03/2023
Xử lý nước thải sinh hoạt bằng Johkasou
Đăng bởi Admin
Ngày đăng: 06/03/2023
Xử lý nước thải sinh hoạt
Đăng bởi Admin
Ngày đăng: 28/02/2023
Bể tuyển nổi DAF
Đăng bởi Admin
Ngày đăng: 12/12/2021
Xử lý nước ngầm không sửa dụng hóa chất
Đăng bởi Admin
Ngày đăng: 07/06/2023
Xử lý nước cấp hiệu quả nhất hiện nay
Đăng bởi Admin
Ngày đăng: 05/06/2023
    Trang: 1 2

Đối tác khách hàng

Màng Lọc Sinh Học MBR
Màng Vontron
Dupont
Dow
LanXess
Mitsubishi Chemical
Hạt Nhựa Cation Purolite
Van Clack
Van Runxin
Bơm Ebara
Màng Lọc GE
Than Norit
Pentair
Màng Lọc Sinh Học MBR
Màng Lọc Sinh Học MBR
0335255988