Xử lý nước thải

Xử lý nước thải bằng màng lọc MBR
Đăng bởi Admin
Ngày đăng: 14/09/2023
Xử lý nước thải chế biến thủy hải sản
Đăng bởi Admin
Ngày đăng: 06/03/2023
Xử lý nước thải sinh hoạt bằng Johkasou
Đăng bởi Admin
Ngày đăng: 06/03/2023
Xử lý nước thải sinh hoạt
Đăng bởi Admin
Ngày đăng: 28/02/2023
Bể tuyển nổi DAF
Đăng bởi Admin
Ngày đăng: 12/12/2021
Bộ phản ứng trên đường ống FlocX
Đăng bởi Admin
Ngày đăng: 12/04/2021

Đối tác khách hàng

Màng Lọc Sinh Học MBR
Màng Vontron
Dupont
Dow
LanXess
Mitsubishi Chemical
Hạt Nhựa Cation Purolite
Van Clack
Van Runxin
Bơm Ebara
Màng Lọc GE
Than Norit
Pentair
Màng Lọc Sinh Học MBR
Màng Lọc Sinh Học MBR
0335255988