Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ môi trường

slide4

Dự án

Xử lý nước cấp

Xử lý nước cấp

Xu hướng các nguồn nước ngầm và bề mặt ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng, vì vậy quy trình xử lý nước cấp sẽ đòi hỏi nhiều công đoạn cũng như hiệu quả
Xử lý nước thải

Xử lý nước thải

Tổng quan về các quy trình xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, phù hợp với thực trạng của các doanh nghiệp hiện nay trong cả nước.
Xử lý khí thải

Xử lý khí thải

Tóm tắt đầy đủ nhất về toàn bộ thiết bị và quy trình xử lý khí thải từ A đến Z. Giúp chọn lựa công nghệ xử lý phù hợp.
Dịch vụ môi trường

Dịch vụ môi trường

Dịch vụ môi trường

Đối tác khách hàng

0906 373 869